Dlaczego faktoring online jest dobrym rozwiązaniem dla firm

Dlaczego faktoring online jest dobrym rozwiązaniem dla firm

Dlaczego faktoring online jest dobrym rozwiązaniem dla firm?

Faktoring online jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia otrzymanie natychmiastowej zapłaty za fakturę. Dzięki usłudze Twoja firma ma płynność finansową. Umowa na usługę faktoringu online jest dostępna dla spółek oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem niewypłacalności przez kontrahenta, dlatego warto chronić się przed nierzetelnymi klientami. Kolejną niekorzystną sytuacją jest opóźnienie w spływie należności. Oczekiwanie na środki jest często koniecznością, żeby utrzymać dobre relacje kupieckie z odbiorcami. Natomiast dla sprzedawcy wiąże się z brakiem płynności finansowej, która jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. W rezultacie zachodzi potrzeba sięgania po kredyt bankowy, co prowadzi do zadłużania organizacji. Rozwiązaniem na tego rodzaju problemy jest faktoring online, z którego korzysta wielu przedsiębiorców. Podpisując umowę z firmą pragmago.pl. można otrzymać należność za fakturę, zaraz po jej wystawieniu. To pozwala na bieżące regulowanie zobowiązań wobec dostawców, urzędów i pracowników itd. Trzeba jednak pamiętać, że usługa faktoringu obejmuje tylko faktury nieprzeterminowane, wystawione z tytułu sprzedaży towaru/usług.

Czy możliwe jest finansowanie faktur z długim terminem płatności?

Usługi faktoringowe są dostępne dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Aby z nich skorzystać, trzeba podpisać umowę z firmą/instytucją, która się w nich specjalizuje. Finansowanie faktur jest bardzo proste. Dokument po wystawieniu jest przesyłany do firmy skupującej wierzytelności, która po jego otrzymaniu przelewa środki, a następnie we własnym zakresie je odzyskuje, od danego kontrahenta swojego klienta. Bardzo ważny jest termin płatności, którego odbiorca faktury musi pilnować i wpłacić pieniądze na konto faktora, zgodnie z umową. W przeciwnym razie zostaną mu naliczone odsetki za opóźnienie. Oferty faktoringu dotyczą również finansowania wydatków podmiotów gospodarczych. Faktorowi można sprzedać jedną fakturę lub więcej, co w przypadku rachunków z długim terminem płatności, umożliwia rozwijanie firmy zgodnie z założeniem. Nawiązanie współpracy przynosi szereg korzyści, a przede wszystkim pozwala na planowanie działań i staranie się o finansowanie z banku na dalszy rozwój działalności gospodarczej, które zależy od zdolności kredytowej.

Jak wygląda faktoring faktur z odroczonym terminem płatności?

Terminy płatności faktur dla stałych kontrahentów są często odraczane, z różnych powodów. To z kolei staje się problemem dla sprzedawcy czy wykonawcy, ponieważ traci płynność finansową, oczekując na zapłatę należności. Blokowanie środków (mrożenie) może prowadzić do poważnego zastoju w firmie i destabilizacji, o ile przedsiębiorstwo nie posiada na koncie wolnych funduszy. Faktoring online pozwala wydłużyć okres płatności. To z kolei wpływa na zwiększenie sprzedaży, ponieważ klienci chętniej składają zamówienia u dostawcy, który oferuje lepsze warunki.  

Każdy zakład, niezależnie od branży, w której działa, może skorzystać z usługi, a limity są na tyle wysokie, że są w stanie zaspokoić nawet makro przedsiębiorców. Warto zadbać o interesy swojego biznesu, by uniknąć wyczekiwania na zapłatę 30 czy 60 dni. To utrudnia realizację kolejnych zamówień czy nawet dużego kontraktu. Powierzając te sprawy faktorowi, można otrzymać należność przed terminem zapłaty. Dzięki temu nie ma zatorów płatniczych i konieczności zaciągania zobowiązań finansowych, by regulować własne wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *