Firma windykacyjna a firma faktoringowa – zasadnicze różnice, które Cię zaskoczą!

Firma windykacyjna a firma faktoringowa – zasadnicze różnice, które Cię zaskoczą!

Firma windykacyjna a firma faktoringowa – zasadnicze różnice, które Cię zaskoczą!

Firma windykacyjna czasami bywa mylona z przedsiębiorstwem oferującym usługi faktoringowe. Zwłaszcza dla młodych, dopiero wchodzących na rynek biznesmenów może stanowić to nie lada orzech do zgryzienia. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwań, przybliżymy w tym artykule pięć podstawowych różnic między nimi. Gotowi? Zainteresowani tematyką niniejszego tekstu? Jeśli odpowiedzi na wyżej postawione pytania są twierdzące, to zapraszamy do lektury.

Czym windykacja rożni się od faktoringu?

Żeby dowiedzieć się precyzyjnie, czym firma windykacyjna różni się od faktoringowej, musimy najpierw zgłębić różnicę między oferowanymi przez nie usługami. Windykacja i faktoring są dwiema różnymi usługami finansowymi, które mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach. Faktoring to usługa finansowa, która polega na przeniesieniu wierzytelności na inną firmę, zwaną faktoringiem, w zamian za określoną kwotę pieniędzy. Faktoring służy głównie do finansowania przedsiębiorstwa poprzez szybki dostęp do gotówki z tytułu należności. Może on również obejmować dodatkowe usługi, takie jak weryfikacja kontrahentów czy obsługa księgowa.

Windykacja to natomiast proces odzyskiwania należności od dłużnika. Może ona być prowadzona przez wierzyciela samodzielnie lub za pośrednictwem specjalnych firm windykacyjnych. Celem windykacji jest odzyskanie należności od dłużnika poprzez różne działania, takie jak np. kontakt z dłużnikiem w celu uzyskania ugody, skierowanie sprawy do sądu, a także egzekucję z majątku dłużnika. Windykacja jest więc rozwiązaniem prawnym, które pozwala na odzyskanie należności od zalegającego z płatnościami kontrahenta.

Firma windykacyjna a faktor

W świetle wyżej przedstawionych argumentów widać więc jasno, że firma faktoringowa i firma windykacyjna to dwa różne rodzaje podmiotów, które działają w różnych obszarach.

Ta pierwsza zajmuje się przenoszeniem wierzytelności na inną firmę, zwaną faktoringiem, w zamian za określoną kwotę. W związku z tym firma faktoringowa bardzo dokładnie ocenia ryzyko transakcji, aby uniknąć niepowodzeń finansowych. Jeśli uzna ona, że ryzyko transakcji jest zbyt duże, może odmówić przeniesienia wierzytelności.

Drugi z wyżej wymienionych podmiotów zajmuje się natomiast windykacją, czyli odzyskiwaniem należności od dłużników. Jej klientami są przedsiębiorstwa, które mają problem z odzyskaniem długów od swoich kontrahentów. Firma windykacyjna stara się polubownie rozwiązać spór, ale jeśli to nie jest możliwe, może skierować sprawę do sądu lub wystąpić z wnioskiem o egzekucję z majątku dłużnika.

Kiedy firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu?

Firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu wtedy, gdy polubowne starania o odzyskanie należności od dłużnika zawiodą. Jeśli dłużnik odmówi zapłaty lub też nie będzie w stanie ustalić z wierzycielem ugody dotyczącej spłaty należności, firma windykacyjna może zdecydować się na podjęcie dalszych kroków prawnych.

Przed skierowaniem sprawy do sądu, firma windykacyjna musi jednak spełnić szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim, musi posiadać pełnomocnictwo od wierzyciela, które upoważnia ją do prowadzenia windykacji. Poza tym musi przedłożyć sądowi dowody potwierdzające istnienie i wysokość należności oraz to, że dłużnik nie uregulował jej na czas. Firma windykacyjna musi również podać do sądu informacje dotyczące dłużnika, takie jak jego dane osobowe, miejsce zamieszkania czy informacje o posiadanym majątku.

Jeśli firma windykacyjna spełni wszystkie wymagania formalne i sąd uzna, że należność jest niezaprzeczalna, może zostać wydane nakaz zapłaty, który będzie obowiązywać dłużnika. W przypadku, gdy dłużnik nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, firma windykacyjna może złożyć wniosek o egzekucję z majątku dłużnika.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc firma windykacyjna i firma faktoringowa to dwa zupełnie odmienne od siebie rodzaje przedsiębiorstw, które oferują inne usługi finansowe. Te ostatnie zaś wykorzystywane są w różnych sytuacjach biznesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *