Leasing w branży metalowej

Leasing w branży metalowej

Leasing w branży metalowej

Leasing jest bardzo popularną formą przenoszenia prawa do korzystania z danej rzeczy. Charakterystyczną cechą tej formy jest niewielki wkład własnego kapitału i możliwość rozliczenia kosztów leasingu w rozliczeniu podatkowym. Dlatego z takiej formy własności korzysta teraz coraz więcej osób prywatnych i firm w różnych branżach.

Rodzaje leasingu

Istnieje kilka rodzajów leasingu, każdy charakteryzuje się innymi cechami i zasadami działania. Jedną z form leasingu jest leasing operacyjny, czyli usługowy. Polega on na czasowym przekazaniu przedmiotu leasingu w użytkowanie innej osobie. W umowie leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo do zakupu po upływie okresu umowy, za określoną wcześniej kwotę.

Kolejną formą leasingu jest leasing finansowy. Polega na oddaniu w użytkowanie dobra, w zamian za określone raty leasingu. W umowie również leasingobiorca może zagwarantować sobie prawo do własności po upływie okresu umowy.

Jednym z typów leasingu jest też leasing zwrotny. To mało popularna forma leasingu, w której to firma posiadająca dużą ilość dóbr oddaje ich część w użytkowanie firmie leasingowej, w zamian za adekwatną wartość w gotówce.

Bardzo popularną form leasingu jest leasing konsumencki, inaczej prywatny. To forma przeznaczona dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To forma o bardzo ograniczonej liczbie formalności i nie wymaga wnoszenia wysokiej opłaty początkowej.

Przedmioty leasingu

Przedmiotem leasingu mogą być różne dobra. Najczęściej przedmiotem leasingu są samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Zdecydowanie rzadziej przedmiotem są nieruchomości czy wyposażenie komputerowe i informatyczne przedsiębiorstw. W związku z dużym rozwojem gospodarczym i rozwojem technologicznym coraz częściej przedmiotem leasingu stają się narzędzia, maszyny i specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla różnego rodzaju branż. Z leasingu maszyn i narzędzi najczęściej korzystają firmy z branży medycznej i budowlanej, w tym firmy z branży metalowej.

Rozwój branży metalowej w Polsce

Branża metalowa stale się rozwija i zajmuje duży obszar polskiej gospodarki. Firmy z branży metalowej to głownie małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją konstrukcji metalowych i narzędzi. Rozwój technologii w branży metalowej postępuje bardzo szybko, procesy technologiczne stają się w coraz większej mierze zautomatyzowane a praca ludzka zastąpiona przez wyspecjalizowane i nowoczesne urządzenia.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii i automatyzacji pozwala osiągnąć niewymierne korzyści w postaci optymalizacji procesów i maksymalizacji wykorzystania potencjału produkcyjnego. Jednak inwestycje związane z finansowaniem nowoczesnych technologii i zaawansowanych maszyn są niezwykle wysokie. Najczęściej małe lub średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie finansować takich inwestycji. W związku z tym duży zakres maszyn i specjalistycznych urządzeń użytkowany jest w formie leasingu.

Leasing w branży metalowej

Branża metalowa wymaga stosowania zaawansowanych technologicznie i maszynowo rozwiązań, najczęściej przedsiębiorstwa muszą zostać wyposażone w nowoczesne parki technologiczne. Wśród największych i najdroższych maszyn związanych z branżą metalową wyróżnić można systemy cięcia laserowego, maszyny cnc czy magazyny pomostowe wraz z liniami technologicznymi dostosowanymi do potrzeb i procesów. Tego typu inwestycje oprócz dużych nakładów finansowych wymagają również odpowiednio zadysponowanych zasobów ludzkich oraz czasu. Leasing w przypadku projektów wymagających długiego czasu wdrożenia zapewnia elastyczność i nie nadwyręża budżetu już przed uruchomieniem projektu.

Duże znaczenie leasingu w branży metalowej wynika przede wszystkim z możliwości finansowania bardzo dużych inwestycji przy minimalnym zaangażowaniu własnego kapitału. Dodatkowym atutem jest również możliwość korzystania z tzw. tarczy podatkowej, czyli możliwość odliczania kosztów leasingu od podatku. Finansowanie takich inwestycji z kredytów i pożyczek jest zazwyczaj dużo droższe a pozyskanie środków dużo trudniejsze. Po upływie okresu trwania umowy firma może wykupić maszyny lub wymienić je na nowe modele.

Dodatkowe korzyści leasingu operacyjnego

Firmy z branży metali korzystają z leasingu operacyjnego. To najpopularniejsza forma leasingu wśród przedsiębiorstw inwestujących w maszyny i narzędzia. Wynika to przede wszystkim z ogromu korzyści i zalet takiej formy. Oprócz wymienionych wyżej korzyści, leasing operacyjny jest optymalnym rozwiązaniem również z innych powodów. Między innymi dlatego, że raty leasingu są zdecydowanie niższe niż potencjalne raty kredytu i zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorstwa. Dodatkowo obciążenie ratami leasingu nie zmniejsza zdolności kredytowej firmy. Forma leasingu jest też zdecydowanie dużo bardziej elastyczną formą finansowania inwestycji niż kredyty i pożyczki. Stąd tak duże powodzenie wszelkich form leasingu w przedsiębiorstwach i firmach nastawionych na duże i kapitałochłonne inwestycje.

Finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach branży metalowej nie jest łatwym zadaniem. Presja otoczenia na dynamiczny rozwój i automatyzację procesów wymusza na przedsiębiorstwach z branży, aby stale dotrzymywały kroku konkurencji i dążyły do najnowocześniejszych rozwiązań. W przeciwnym razie firma może „przespać” ważny etap w rozwoju rynku i pozostać daleko w tyle. Niestety tego typu inwestycje pochłaniają bardzo dużo zasobów, zwłaszcza finansowych. Przedsiębiorstwa muszą więc znaleźć sposób finansowania takich projektów. Dobrą formą finansowania jest właśnie leasing operacyjny. Pozwala na ograniczenie wkładu własnego, nie obciąża budżetu oraz pozwala na dużą elastyczność. Finansowanie inwestycji w ten sposób jest stosunkowo bezpiecznie, zabezpieczeniem często jest samo dobro objęte leasingiem. Leasing umożliwia również regularną wymianę urządzeń na coraz bardziej nowoczesne i zaawansowane technologicznie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może stale dotrzymywać kroku nowinkom technologicznym oraz wyzwaniom, jakie stawia im branża metalowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *