Leasing samochodu ciężarowego a koszty

Leasing samochodu ciężarowego a koszty

Leasing samochodu ciężarowego a koszty

Leasing to wciąż jeden z popularniejszych sposobów finansowania przez przedsiębiorców składników majątku firmy. Największym zainteresowaniem cieszy się przy tym leasing pojazdów m.in. samochodów ciężarowych. Jak wygląda w praktyce leasing samochodu ciężarowego? Czy to się w ogóle opłaca?

Leasing, a może jednak kredyt – co wybrać?

Przedsiębiorca, który zdecydował się na zakup samochodu wykorzystywanego na co dzień w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, ma do wyboru różne rodzaje finansowania. Kwestia ta nie jest wprawdzie zbyt istotna w przypadku firm, które korzystają ze zwolnienia z VAT przedmiotowego lub podmiotowego, ale znaczenie ma już dla czynnych podatników VAT. Przykładowo samochód osobowy w użytku mieszanym przekłada się na odliczenie tylko 50% podatku VAT od wszelkiego rodzaju wydatków mających związek z pojazdem. Z drugiej strony w praktyce użytek firmowy wiąże się z koniecznością udowodnienia, że dany samochód wykorzystywany jest jedynie w celach firmowych Trzeba wówczas pamiętać o pewnych formalnościach. Najważniejsze z nich to zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26, sporządzenie regulaminu korzystania z samochodu w danej działalności i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT. To wszystko zajmuje sporo czasu, który przedsiębiorca mógłby poświęcić na inne rzeczy.

Odliczenie VAT od pojazdu używanego w działalności

Pewnym rozwiązaniem jest oczywiście zakup bądź leasing samochodu ciężarowego. Od niego można bowiem odliczyć 100% VAT bez formalności. Osoba, która zdecyduje się na kupno czy leasing pojazdu ciężarowego, oszczędza w ten sposób pieniądze i czas, który dla przedsiębiorcy jest bardzo cenny. Jednak należy zachować sporą czujność, jeśli chce się skorzystać z odliczenia VAT w pełnej wysokości od wszystkich wydatków mających związek z kupnem czy użytkowaniem samochodu ciężarowego. Trzeba przede wszystkim czy dany pojazd w ogóle spełnia wymogi zawarte w obowiązującej ustawie o VAT i czy rzeczywiście zapewni prawo do odliczenia 100% podatku VAT.

W praktyce samochodami konstrukcyjne przystosowanymi do wykorzystywania w działalności gospodarczej lub takimi, dla których nieistotne jest wykorzystywanie do celów prywatnych są auta ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy samochodowe, ale nie samochody osobowe, które posiadają jeden rząd siedzeń oddzielonych od części przewozowej trwałą przegrodą. Są one oczywiście klasyfikowane na podstawie aktualnych przepisów o ruchu drogowym. W praktyce trzeba posiadać odpowiednie dokumenty, które potwierdzą fakt spełnienia określonych warunków. Tylko wówczas przedsiębiorca posiadający samochód ciężarowy może odliczyć 100% podatku VAT. Mowa tutaj o potwierdzeniach w formie dowodu rejestracyjnego danego pojazdu z odpowiednią adnotacją czy dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Ponadto prawo do odliczenia 100% podatku VAT dotyczy także pojazdów specjalnych – ładowarek, koparek, koparko-spycharek, agregatów elektrycznych, agregatów spawalniczych, pojazdów do prac wiertniczych, żuawi samochodowych czy podnośników wykorzystywanych przy pracach konserwacyjno-montażowych. Przy tym spełnienie wymagań w zakresie pojazdów specjalnych jest stwierdzanie na podstawie odpowiednich dokumentów wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym.

Leasing samochodu ciężarowego w praktyce

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy leasing samochodu ciężarowego to dobry pomysł. Osoby, które stają przed tym dylematem mają do wyboru tak naprawdę dwa rozwiązania, a mianowicie leasing operacyjny i leasing finansowy Podstawowa kwestia to taka, że pojazd brany w leasing musi spełniać pewne wymogi, a więc musi być uznawany za samochód ciężarowy zgodnie z punktem widzenia podatku VAT. Jeśli tak się stanie, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ma oczywiście możliwość odliczenia 100% VAT od opłaty wstępnej, wartości zakupu, rat leasingowych, paliwa czy innych wydatków eksploatacyjnych.

Na jaki leasing się zdecydować – finansowy czy operacyjny?

Sprawa nie jest prosta, w szczególności dla zupełnych laików w tym temacie. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing operacyjny samochodu ciężarowego, muszą pamiętać, że dany pojazd stanie się ich własnością dopiero w chwili wykupu. Oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingowej, na taki wykup się zdecyduje. W takiej sytuacji pojazd trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Przy czym wartością początkową jest kwota, za którą dany samochód ciężarowy został wykupiony.

Natomiast wcześniej w kosztach uzyskania przychodów ujmowana zostaje opłata wstępne i pełne raty leasingowe, a więc raty leasingowe w kosztach. Możliwe jest poza tym odliczenie od nich 100% VAT. Z kolei leasing finansowy to nic innego jak ujęcie danego pojazdu w ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy od raz. Tym samym amortyzacji dokonuje on sam. Co ciekawe, leasing w kwocie powyżej 20 tysięcy euro nie jest kosztem. W tym przypadku samochód ciężarowy staje się od razu własnością przedsiębiorcy w sposób automatyczny po zakończeniu obowiązywania umowy. Przedsiębiorca nie musi przy tym ponosić opłat dodatkowych. Oprócz tego kosztem uzyskania przychodów w czasie obowiązywania umowy jest część odsetkowa raty leasingowej.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku leasingu samochodu ciężarowego, zarówno operacyjnego, jak i finansowego, koszty uzyskania przychodów to wszelkiego rodzaju wydatki związane z danym pojazdem, a więc ewentualne naprawy, części zamienne, paliwo itd.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing samochodu ciężarowego?

W przypadku leasingu koszty są mniejsze niż przy zakupie pojazdu za gotówkę, co dla wielu przedsiębiorców jest zresztą nieosiągalne. Leasing to wygodne rozłożenie płatności w czasie. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest elastyczność. Minimalny czas trwania umowy to 12 miesięcy dla leasingu finansowego i 24 miesiące dla leasingu operacyjnego. Górna granica wynosi nawet 84 miesiące. Sam proces decyzyjny jest bardzo prosty i nie zajmuje wiele czasu, czasem jest to zaledwie kilka dni. Dodatkowo leasing nie wpływa w żaden sposób na zdolność kredytową przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *