Nowy JPK_VAT już od kwietnia

Nowy JPK_VAT już od kwietnia

Nowy JPK_VAT już od kwietnia

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowego pliku JPK_VAT oraz nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Podatnicy niebędący dużymi przedsiębiorcami mają możliwość wcześniejszego składania JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

Nowe pliki

Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym JPK_VAT, w formie JPK_V7M lub JPK_V7K. 

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo tylko podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami, pozostali podatnicy mogą składać dobrowolnie,
  • od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy.

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Korekty deklaracji

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad). 

Sprawdź też:

JPK_V7M – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej miesięcznie.   Podatnicy obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl.  

JPK_V7K – dla podatników, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.   Podatnicy w JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym że Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału.

Źródłowww.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Sylwia Maliszewska
Specjalista podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *