Nowa ulga w podatkach. Kto może z niej skorzystać?

Od 1 lutego przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej – Małego ZUS-u Plus. Zapewnia on preferencyjną formę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, jednak chęć skorzystania z tej ulgi można zgłaszać tylko do końca miesiąca.

1 lutego uruchomiona została ulga Mały ZUS Plus, dzięki której mikroprzedsiębiorcy mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że rozwiązanie to zostało przygotowane z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach. Resort szacuje, że uprawnionych do skorzystania z rozszerzonej ulgi będzie około 320 tysięcy osób.

Warunki

Z Małego ZUS-u Plus skorzystają ci przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni, a osiągnięty przez nich przychód nie przekroczył 120 tysięcy złotych. W tej kwestii ważny jest również rodzaj wykonywanej działalności. Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako twórcy, artyści lub wykonujący wolny zawód, a także ci przedsiębiorcy, którzy w tej chwili wykonują działalność na rzecz swoich byłych lub obecnych pracodawców. W ten sposób resort chce przeciwdziałać wypychaniu pracowników z etatu na samozatrudnienie.

– Z Małego ZUS-u Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności. Na szczęście po upływie 5 lat można sięgnąć po to rozwiązanie ponownie – wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Wysokość składki

Wysokość składki dla przedsiębiorców, którzy korzystają z Małego ZUS-u Plus, będzie liczona proporcjonalnie do dochodu. Specjaliści szacują, że przedsiębiorcy mogą w ten sposób zaoszczędzić średnio nawet kilkaset złotych miesięcznie.

W jaki sposób obliczyć wysokość odprowadzanych składek? Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a równocześnie nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Oblicza się ją, mnożąc przeciętny miesięczny dochód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy, jeśli końcówka jest równa lub większa niż 0,5 grosza.

Nie dla freelancerów

– Choć Mały ZUS Plus to rozwiązanie przeznaczone dla najmniejszych przedsiębiorców, swoim zasięgiem nie obejmie freelancerów. Z nowej ulgi nie skorzystają zatem graficy, copywriterzy, programiści, fotografowie oraz tłumacze – wszyscy ci, którzy wykonują wiele zleceń z różnych firm – podkreśla Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

W Polsce sektor wolnych strzelców dopiero raczkuje, a brak odpowiednich uregulowań prawnych spycha freelancerów na margines przedsiębiorczości. Osoby prowadzące tego typu działalność nie mogą skorzystać z preferencyjnej formy opłaty składek, choć to właśnie one szczególnie borykają się z problemem zatorów płatniczych. Na co dzień muszą zmagać się z brakiem gwarancji comiesięcznych wpływów, koniecznością upominania o zapłatę oraz nierzetelnością kontrahentów, którzy nadmiernie wydłużają terminy płatności. Wysokie składki ZUS dodatkowo obciążają ich budżety.

***********************************************

Marka Aasa Dla Biznesu oferuje zobowiązania finansowe dla mikroprzedsiębiorstw w kwocie od 1000 do 20 000 zł z okresem spłaty od 1 do 36 miesięcy, o które można się ubiegać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Elastyczne warunki, ograniczone formalności i szybka wypłata środków to atuty, dzięki którym pożyczki Aasa stanowią atrakcyjną alternatywę dla kredytów bankowych. Podjęcie takiego zobowiązania to doskonały sposób na pozyskanie dodatkowych funduszy na przykład na zakup niezbędnego wyposażenia do firmy, spłatę zobowiązań wobec kontrahentów czy pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *