Najważniejsze kwestie dotyczące inwestycji w kontrakty CFD

Najważniejsze kwestie dotyczące inwestycji w kontrakty CFD

Najważniejsze kwestie dotyczące inwestycji w kontrakty CFD

Kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe, mogą stanowić ciekawą alternatywę dla inwestowania bezpośrednio w akcje, pary walutowe, kryptowaluty, surowce czy metale szlachetne. Jak inwestować w takie kontrakty i o czym należy przy tym w szczególności pamiętać?

Co to jest?

Po pierwsze, inwestor nie może inwestować w coś, czego kompletnie nie rozumie. Zanim więc przejdziemy do omawiania szczegółów inwestycji w kontrakty CFD, powiemy nieco więcej o tym, czym one właściwie są. CFD to skrót od Contract for Difference i dosłownie oznacza to kontrakt na różnice kursowe. Jego istotą jest umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami zobowiązującymi się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji. Inwestor może przyjmować pozycje długie (long) polegające na zakupie kontraktu CFD lub pozycje krótkie (short) polegające na sprzedaży kontraktu.

Zasadniczo kontrakty CFD zaliczane są do grupy pochodnych instrumentów finansowych. Ich ostateczna cena zależy i zawsze bazuje na ruchach cen różnych aktywów, nazywanych instrumentem bazowym. Wyróżnia się kontrakty CFD na akcje, indeksy, towary, surowce, waluty, kryptowaluty, obligacje i ETF-y.

Z punktu widzenia samego inwestora kontrakty CFD są ciekawą formą inwestowania np. w akcje, ponieważ umożliwiają zarabianie na wzrostach cen, ale i na spadkach, zgodnie ze spekulacjami cenowymi i przyjmowanymi pozycjami. Warto dodać również, że kontrakty CFD nie powodują, że inwestor staje się właścicielem aktywa bazowego, na które zawierany jest kontrakt.

Jak to działa?

Wiemy już, że przeprowadzając transakcje kupna lub  sprzedaży kontraktów CFD, inwestor w żadnym przypadku nie staje się właściwym posiadaczem instrumentu bazowego. CFD oferowane są przez m.in. brokerów na wiele różnych instrumentów finansowych, co zwiększa możliwości inwestycyjne inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Mogą oni otwierać pozycje np. na spadki – najpierw sprzedają kontrakt CFD, aby później móc go odkupić z zyskiem. Tak działa krótka sprzedaż na kontraktach CFD.

Polecane video o kontraktach CFD: https://www.youtube.com/watch?v=w2SbgDAXFMQ

Wykorzystywanie dźwigni finansowej na kontraktach CFD

Inwestorzy inwestujący w kontrakty CFD mają możliwość korzystania ze zjawiska lewarowania, czyli z dźwigni finansowej. Z jednej strony to szansa, ale z drugie rosnące ryzyko poniesienia dużych strat. Dźwignia oznacza, że przeprowadzamy transakcję na wybranych kontraktach CFD przy zdeponowaniu ułamka pełnej wartości transakcji. Kwota ta nazwana jest depozytem zabezpieczającym. Aby otworzyć pozycję u danego brokera, czasem wystarczy zdeponować niewielki procent wartości transakcji. Reszta to wpłata ze strony brokera, z tytułu dźwigni finansowej. Potencjalne zyski mogą być wielokrotnie wyższe od wpłaconego depozytu, ale warto zwrócić też uwagę na to, że potencjalna starta może być zdecydowanie wyższa niż depozyt. Ryzyko danej transakcji na kontraktach CFD rośnie wraz ze wzrostem skali dźwigni finansowej.

Na szczęście u wielu brokerów ryzyko to można ograniczać, przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, takich jak zlecenia Stop Loss, Take Profit i Stop Entry.

Uwaga na koszty!

Zawieranie umowy w postaci kontraktu CFD pociąga za sobą pewne koszty. Inwestor musi liczyć się z poniesieniem kosztów spreadu, czyli widełek cenowych ceny kupna i sprzedaży. Spread musi być rozumiany jako różnica pomiędzy aktualną ceną, a ceną, po której chcemy kupić lub sprzedać CFD. Im mniejszy spread (węższy), tym mniejszy ruch cen na kontrakcie CFD będzie potrzebny, aby inwestor miał szansę na wygenerowanie zysku na pozycji.

Za każdym razem kwotowanie CFD jest przedstawiane jako para dwóch cen, z których jedna to cena kupna, a druga – cena sprzedaży. Różnica pomiędzy nimi to spread. Jeśli inwestor spekuluje, że cena spadnie, to otwiera kontrakt po cenie sprzedaj i przyjmuje pozycję krótką CFD.

Są też i inne koszty – koszty utrzymania pozycji, czyli wartość dodatnia lub ujemna, w zależności od kierunku transakcji i wysokości stóp procentowych. Ponosi się je, jeśli nie nastąpi zamknięcie kontraktu CFD danego dnia na rynku. Umownie w Polsce jest to godzina 23.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *