Jakie rodzaje faktur są najczęściej stosowane w biznesie

Jakie rodzaje faktur są najczęściej stosowane w biznesie

Jakie rodzaje faktur są najczęściej stosowane w biznesie?

Faktury to najpopularniejsze dokumenty księgowe wystawiane w relacjach biznesowych. Ich zadaniem jest dokumentowanie sprzedaży towarów oraz wykonywanie usług. Faktury wystawia się zarówno w przypadku transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Dokumenty te mogą jednak przybierać różną formę. O tym, z jakim typem faktury ma się do czynienia, nie decyduje jednak jej nazwa, a dane zamieszczone na dokumencie. Jeśli ich zabraknie, dokument będzie uznany za nieważny. Jest to istotne, ponieważ w większości przypadków do właśnie ona wpływa na powstawanie obowiązku podatkowe. Jakie typy faktur wyróżnia ustawodawca i jakie dane muszą się na nich znaleźć?

Przepisy prawa dają przedsiębiorcy możliwość wystawiania przynajmniej kilku typów faktur. Dokumenty mogą mieć formę tradycyjną (papierową) lub elektroniczną. To, jaki typ faktur się wystawi kontrahentowi, zależy od sytuacji. Aby prosto, szybko i z gwarancją, że faktura zawiera wszystkie potrzebne informacje wystawić dokument, warto skorzystać z programów od księgowania online. Programy do fakturowania umożliwiają wystawienie wszystkich rodzajów faktur wymienionych poniżej.

Typy faktur

  • Faktura VAT – to najczęściej stosowany dokument księgowy dokumentowaniu transakcji sprzedaży towaru i wykonania usług. Faktura VAT wystawiana jest pomiędzy dwoma firmami będącymi podatnikami VAT. Zgodnie z prawem należy wystawić ją dopiero 15 dni od końca miesiąca, w którym odbywała się sprzedaż lub została wykonana usługa.
  • Faktura bez VAT – jest to rodzaj dokumentu dedykowany przedsiębiorstwom, które są zwolnione z płacenia podatku VAT. Mają oni możliwość wystawiania faktur do 2014 roku. Dokument wystawiany jest na tych samych zasadach, co tradycyjna faktura, jednak musi się na niej znaleźć informacja o zwolnieniu z podatku.
  • Faktura z odwrotnym obciążeniem – jest ona wystawiana, jeśli nabywca towaru lub usługi przejmuje obowiązek rozliczania podatku VAT. Najczęściej fakturę z odwrotnym obciążeniem wykorzystuje się do rozliczania transakcji unijnych. Ma ona również zastosowanie przy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT lub świadczeniem usług, które zostały umieszczone na liście w załączniku nr 14. Aby wystawić taką fakturę, obydwie strony transakcji muszą być czynnymi podatnikami VAT.
  • Faktura uproszczone – prawo daje możliwość jej wstawiania, jeśli kwota transakcji nie przekracza 450 złotych. Trzeba jednak pamiętać o wyjątkach w jej stosowaniu. Nie może być ona wystawiona w przypadku transakcji unijnych oraz przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i sprzedaży wysyłkowej na terenie kraju.
  • Faktura Pro Forma – informuje ona kontrahenta o cenie towaru lub usługi. Faktura Pro Forma traktowana jest jako dokument pomocniczy, nie przekazuje się jej do KPiR. Jej wystawienie niezwalania z przygotowania zwykłej faktury.
  • Faktura zaliczka – należy ją wystawiać, jeśli przedsiębiorca w ramach sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi otrzymał od nabywcy określoną kwotę pieniędzy. Dokument ten potwierdza wpływ przedpłaty w całości lub w części jeszcze przed wydaniem towaru, lub wykonaniem usługi.
  • Faktura marża – wystawiana jest przy usługach turystycznych, handlu przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, handlu dziełami sztuki, sprzedaży wyrobów używanych. W przypadku faktury marża opodatkowaniu podlega tylko kwota marży, którą pobiera sprzedawca. W praktyce sprzedawca odprowadza do urzędu skarbowego niższą kwotę podatku VAT.

Oprócz tego przedsiębiorca z pomocą systemów do fakturowania może wystawić również faktury końcowe do zaliczek, faktury korygujące, faktury małego podatnika, faktury VAT RR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *