Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czy pieniądze na koncie są bezpieczne?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czy pieniądze na koncie są bezpieczne?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – czy pieniądze na koncie są bezpieczne?

Co jakiś czas wstrząsa nami informacja, że jakiś bank zbankrutował. Towarzyszy jej obawa o nasze pieniądze. Zastanawiamy się, czy w takim przypadku możemy stracić oszczędności całego życia. Właśnie temu ma zapobiec Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje depozyty banków i SKOK-ów. Przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób chronione są pieniądze, które trzymamy na kontach w banku.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG to instytucja, która została powołana w 1994 roku w celu zapewnienia stabilności polskiemu systemowi finansowemu. Zadania, jakie przed nią stoją to:

  • zapewnienie gwarancji depozytów bankowych,
  • przeprowadzanie przymusowych restrukturyzacji banków, którym grozi upadłość z instytucjami o stabilnej pozycji,
  • gromadzenie i analiza danych dotyczący banków i SKOK-ów, które objęte są systemem gwarantowania.

Przyjrzyjmy się w praktyce, jak BFG chroni nas przed skutkami upadku banku lub SKOK-u.

Jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni prywatne depozyty w banku?

Mówi się, że trzymanie oszczędności w domu jest nie tylko nieopłacalne, ale i niebezpieczne. Z tego względu gromadzenie oszczędności na koncie w banku wydaje się o wiele bardziej sensowne. W końcu nie da się całkowicie okraść banku, a fizyczne pieniądze w domu mogą ulec zniszczeniu. Co jednak w przypadku, gdy bank, w którym przechowujesz oszczędności życia, upada? Czy wraz z nim odchodzą twoje marzenia o wygodnej emeryturze, wyprawie życie na koniec świata, czy budowie własnego domu? Na szczęście nie. A to właśnie za sprawą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Otóż jeśli okaże się, że bank, w którym prowadziłeś konto osobiste, oszczędnościowe lub lokatę, bankrutuje, odzyskasz swój depozyt ze środków zgromadzonych w BFG. Jednak zostaną ci oddane pieniądze tylko do kwoty 100 000 euro. Natomiast, jeśli w banku przechowywałeś wyższą kwotę, możesz mieć problem z jej odzyskaniem.

Nie dotyczy to jednak środków, które wpłaciłeś do takiego banku lub SKOK-u w ciągu ostatnich 3 miesięcy, jeśli ich źródłem była:

  • sprzedaż domu jednorodzinnego, samodzielnego lokalu mieszkaniowego lub prawa do jego użytkowania,
  • sprzedaż gruntu lub prawa do jego użytkowania,
  • podział majątku w wyniku rozwodu,
  • wypłata ubezpieczenia na życie lub od nieszczęśliwych wypadków,
  • odprawa pieniężna, emerytalna lub rentowa.

W takim przypadku gwarancja BFG wynosi do 200 000 euro.

Natomiast, jeśli pieniądze zdeponowane w banku w ciągu ostatnich 3 miesięcy pochodziły z odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za krzywdę, to środki są gwarantowane bez limitu kwotowego.

Więcej informacji o BFG przeczytasz na stronie https://www.kontomaniak.pl/poradniki/bankowy-fundusz-gwarancyjny-bfg

Jak chronić oszczędności powyżej 100 000 euro?

Co jednak w przypadku osób, które mają większe oszczędności? Najlepszym sposobem na ich zabezpieczenie jest dywersyfikacja. Zamiast deponować całą sumę w jednym banku, wystarczy podzielić ją na kwoty mniejsze niż 100 000 euro i trzymać je w kilku, najlepiej niezależnych od siebie, bankach. Po pierwsze, prawdopodobieństwo tego, że różne banki jednocześnie upadną, jest mniejsze niż ma to miejsce w przypadku jednego banku. A po drugie, nawet gdyby do tego doszło, to od BFG otrzymasz gwarancję do 100 000 euro od każdego z depozytów.

W dzisiejszych czasach większość z nas trzyma większe lub mniejsze oszczędności na kontach bankowych. Jest to najbezpieczniejszy sposób przechowywania pieniędzy, nawet jeśli jakiś bank od czasu do czasu zbankrutuje. Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu możemy liczyć na odzyskanie naszych środków do kwoty co najmniej 100 000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *